Terug naar overzicht

Gentherapie

Het aanbrengen van veranderingen in het genetische materiaal van mensen of dieren voor medische doeleinden. Afhankelijk van de cellen waarin het erfelijke materiaal veranderd wordt, onderscheidt men somatische gentherapie en kiembaangentherapie. Bij somatische gentherapie wordt het erfelijke materiaal van lichaamscellen gewijzigd. Dergelijke veranderingen zijn niet overerfbaar. Veranderingen in het erfelijke materiaal van geslachtscellen wordt kiembaangentherapie genoemd. Deze veranderingen zijn overerfbaar. In Nederland geldt een moratorium op kiembaangentherapie.
Bij gentherapie wordt vaak gebruik gemaakt van virale vectoren om het nieuwe genetische materiaal in de cellen van de patiënt te brengen.