Terug naar overzicht

Wild-type

Het natuurlijke voorkomende geno- of fenotype van een bepaald organisme (of gen).