Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 23.09.2019
Advies klinische studie met genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met NY-ESO-1 of LAGE-1a positieve tumoren

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van bepaalde  maligniteiten waarbij het NY-ESO-1 of LAGE-1a antigeen tot expressie komt, met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) en brengen een specifieke T-cel receptor (TCR) tot expressie gericht tegen NY-ESO-1 en LAGE-1a.

VERWACHT 30.09.2019
Advies over de pathogeniteitsclassificatie van de paddenstoel Flammulina velutipes

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de basidiomycete schimmel Flammulina velutipes en de plaatsing van deze paddenstoel op bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. Deze eetbare paddenstoel wordt regelmatig aangetroffen in Nederland. F. velutipes wordt gecultiveerd voor gebruik in de met name Oosterse keuken.

VERWACHT 10.10.2019
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.

VERWACHT 11.10.2019
Advies over de pathogeniteitsclassificatie van bacterien met antibioticumresistentiegenen en aanbieding onderzoeksrapport

De Regeling genetisch gemodificeerde organismen bevat een bepaling waarmee werkzaamheden op een hoger inperkingsniveau worden ingeschaald wanneer het genetisch gemodificeerde organisme is gemodificeerd met een antibioticumresistentiegen dat de behandeling van infecties in gevaar brengt. De COGEM is gevraagd of bij de classificatie van apathogene bacteriesoorten ook rekening gehouden moet worden met antibioticumresistentiegenen die van nature in de te classificeren soort voorkomen en of werkzaamheden met gemodificeerde apathogene bacterie­­soorten die van nature antibioticumresistentiegenen bevatten op het laagste inperkings­niveau uitgevoerd kunnen worden.

Om beter inzicht te krijgen in de kans dat bij laboratorium­werkzaamheden antibioticumresistentiegenen naar een andere bacteriesoort worden overgedragen, heeft de COGEM literatuuronderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in een COGEM advies over de pathogeniteitsclassificatie van bacteriën met antibioticumresistentiegenen.

VERWACHT 28.10.2019
Advies over een klinische studie met een op adenovirus (AdV) gebaseerde vector voor de behandeling van patiënten met asbestkanker

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van een klinische studie bij patiënten met kwaadaardige pleurale mesothelioom (asbestkanker). Bij deze studie wordt een replicatie-deficiënte genetisch gemodificeerde adenovirale vector gebruikt (rAd-IFN) die het gen voor humaan inteferon a2b (INFa2b) tot expressie brengt.