Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 29.04.2019
Adviesvraag klinische gentherapiestudie voor de behandeling van patiënten met spinale musculaire atrofie

De COGEM is gevraagd advies uit te brengen over de mogelijke milieurisico's bij een klinische gentherapiestudie met een replicatiedeficiënte op adeno-associated virus (AAV) gebaseerde virale vector. Het betreft een fase III studie bij patiënten met spinale musculaire atrofie (SMA). Bij deze erfelijke afwijking is er een tekort aan het eiwit SMN, waardoor de motorische zenuwcellen afsterven. Door het afsterven van deze cellen functioneren spieren niet of onvoldoende. De toe te dienen virale vector brengt SMN tot expressie, waardoor de hoeveelheid van dit eiwit in de zenuwcellen wordt verhoogd. De studie heeft als doel de veiligheid en werkzaamheid van de therapie te onderzoeken.

VERWACHT 07.05.2019
Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie Bluetongue virus (BTV) 24+ serotypen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van negen serotypen van het Bluetongue virus (BTV), namelijk BTV 26 t/m 31 en BTV X, Y en Z, en plaatsing op bijlage 4 van de Regeling ggo.

VERWACHT 16.05.2019
Adviesvraag import en verwerking van gg-soja GMB151

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn GMB151. Deze lijn brengt de genen cry14Ab-1.b en hppdPf-4Pa tot expressie en is als gevolg hiervan resistent tegen de soja cyste nematode en tolerant voor HPPD remmende herbiciden.

VERWACHT 31.05.2019
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.